Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

Een initiatief voor vluchtelingen
en statushouders in Lemmer e.o.

Uitreiking van de opbrengst Stille Week-collecte

Hendrik Hak overhandigde donderdag 21 september de opbrengst  van de Stille Week-collecte aan Harry Slump.

 

Met de opbrengst van de Stille Week-collecte kunnen we mensen in Oekraïne helpen met voedsel en andere levensbehoeften! Dit gebeurt naast de andere hulpacties waarmee Worldpartners-Nederland op dit moment verbonden is.
Harry Slump, die ook bij de werkgroep Gastvrij Lemmer zit namens PKN Echtenerbrug-Oosterzee, gaat regelmatig naar Oekraïne voor het bieden van hulp. Te denken aan het bouwen van huizen, uitdelen van de winterpakketten, geschonken aggregaten brengen etc.

 

In het westen van Oekraïne is het relatief rustig. In deze regio heeft Stichting Worldpartners-Nederland goed contact met een aantal lokale leveranciers van voedselproducten. Via hun netwerk delen zij levensmiddelen en pootgoed uit door heel Oekraïne, zoals poot- en consumptieaardappelen, plantuien, suiker en groentezaden.

 

In de periode april tot augustus 2022 heeft Worldpartners meer dan 1.5 miljoen kilo goederen kunnen uitdelen. Een groot deel hiervan waren zaden om Oekraïners in de gelegenheid te brengen zelf voedsel te verbouwen. Met een voorzichtige berekening zouden ze ervan uit kunnen gaan dat de totale oogst uit deze zaden neerkomt om nog eens 5.7 miljoen kilo voedsel.

 

Stichting Worldpartners-Nederland koopt lokaal voedsel in en regelt distributie naar o.a. Kiev, Charkov en de grens met Moldavië.

De oorlog in Oekraïne speelt zich vooral af in het zuiden en oosten van het land. Hierdoor hapert de aanvoer van voedsel. De Oekraïense strijdkrachten hebben in het oosten veel terrein heroverd. Daardoor kunnen zij de heroverde gebieden helpen door voedsel en zaaigoed te brengen. Hierdoor helpen zij de productie weer op gang.

 

Wat doet Worldpartners-Nederland nog meer?

De doorbraak van de Kachovka dam heeft veel schade aangericht in Cherson. Naar schatting zijn zo’n 4.000 huizen beschadigd, waarvan er 1.300 niet meer te herstellen. Om te werken aan wederopbouw van de regio, zet Worldpartners-Nederland zich in voor  renovatie. Het project start met 12 huizen die  worden gerenoveerd. Hierbij richten zij zich op elektriciteit, watertoevoer, keuken en badkamer. Kosten per huis liggen rond de €10.000. Het werk wordt lokaal uitgevoerd.

 

Persoonlijke donatie?

Wilt u persoonlijk nog doneren dan kan dit op:

Rekeningnummer NL 82 RABO 0373 7434 59

Diaconie Prot. Gemeente Lemmer o.v.v. Gastvrij Lemmer e.o. hulp aan Oekraïne. (ANBI-status)